Power & Tower

Power & Tower

Pris per aktie
4 SEK
Minsta investering
7000 SEK
Pre money value
40,7 MSEK
Bransch
Telekom
Lista
NGM
Emissionsvolym
10,8 MSEK
Teckningsperiod
11 jun - 27 jul
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget med ett helägt dotterbolag i Florida – Southern Engineering & Construction Corp. Detta företag är framgångsrikt och har en omsättning under 2018 omkring 2, 7 miljoner dollar och en vinstmarginal om 15%. I dag bedrivs verksamheten helt och hållet i Southern Engineering & Construction Corp. Bolaget använder ett nytt sätt lägga fiberkabel för kommunikation, styrd borrning, som är hämtad från tekniken inom gas- och oljeindustrin. Kostnaden blir en bråkdel mot att sedvanligt gräva för att lägga kabel i tättbebyggda områden. Det är med denna teknik Power & Tower nu vill expandera i Europa genom förvärv av bolag i Sverige och England. Branschen har behovet i tiotals år framöver för att tillgodose den nya tekniken med fiber och kommunikationslösningar. Tekniken revolutionerar fibermarknaden på samma sätt som fracking har påverkat marknaden för oljeborrningar. Det amerikanska bolaget kan expandera snabbt om det tillförs tillväxtkapital.

Marknadsnotering hösten 2018 på NGM Power & Tower Holding AB (publ) för diskussioner för en marknadsnotering under hösten 2018 på NGM. Därför görs en spridningsemission så att minst 100 nya aktieägare tillkommer för att kravet om cirka 300 aktieägare ska bli uppfyllt för noteringen. Huvudägarna är måna om att de nya aktieägarna som investerar i bolaget, och skänker därför extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar. Som högst kan en bonus om 30 % erhållas. Bolagets ledning har under ett års tid fört förhandlingar med fler bolag om förvärv, främst i Sverige och England. Emissionslikviden i samband med noteringen under hösten kommer att användas till förvärv av bolag i kombination med egna aktier. Bolagets ledning vill betona att bolaget idag är lönsamt på en marknad men vill snabbt öppna fler etableringar med denna teknik som idag knappt används i Europa för fiberkabelnedläggning.

Framtidsutsikter I juli 2017 förvärvade Power & Tower Holding AB (P&TH) entreprenadföretaget Southern Engineering & Construction Corp. (SECC). SECC grundades 2002 för att betjäna telekommunikationsindustrin och är ett fullserviceföretag som utför ett brett utbud av tjänster inom fiberläggning, planering, projektering till fiberläggning. På byggsidan ingår tjänster såsom styrd borrning, öppen grävning, antennplacering, fiberoptisk installation, fibersvetsning och testning. Under detta år har verksamheten konsoliderats och erbjudande från större nätleverantörer i sydöstra USA gör att det finns möjlighet femdubbla verksamheten på några år om tillväxtkapital finns tillgängligt. För närvarande är SECC aktivt i sydöstra USA, med planen är expansion både i USA och Europa. Det finns ett stort behov av en utökad infrastruktur med fiberoptiska kablar i USA och detta skapar ett utrymme för SECC att växa under många år framöver. Behovet är lika stort i England och övriga Europa. I norra Europa kan man med nya tekniken även lägga kabel under vintermånaderna då tjälen finns i jorden. Detta förlänger säsongen med ytterligare 3- 4 månader och gör verksamheten än lönsammare och effektivare.

 

 

Bolagsnyheter

Detta bolag har för närvarande inga bolagsartiklar på IPO.se

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.