SYSTEMHUS

SYSTEMHUS

Pris per aktie
1,05 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
75 MSEK
Bransch
Fastighet
Lista
-
Emissionsvolym
4,5 MSEK
Teckningsperiod
7 dec - 19 feb
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Verksamheten i SYSTEMHUS AB består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.

Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften.

Vårt fokus är nybyggnation av hyresrätter som även kan blandas upp med bostadsrätter där så efterfrågas. Marknaden för projektutveckling utgörs i första hand i och kring Stockholm, Göteborg, Malmö. Linköping, Norrköping, Nyköping, Örebro, övriga universitetsstäder samt attraktiva orter på västkusten. Vi har idag även många förfrågningar från betydligt mindre orter, där vi då oftast fokuserar enbart på hyresrätter.

Projektportföljen har successivt byggts upp under de senaste året. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut ca 500 bostäder.

Bolagsnyheter

Social media