Teqnion

Teqnion

Pris per aktie
26 SEK
Minsta investering
6500 SEK
Pre money value
340 MSEK
Bransch
Industri
Lista
First North
Emissionsvolym
80 MSEK
Teckningsperiod
19 mar - 28 mar
Första handelsdag
4 apr
Teckningsåtagande
80,8%
Garantiåtagande

Bakgrund

Teqnion, som bildades 2006, är en företagsgrupp som består av tio dotterbolag organiserade i våra tre affärsområden; Industri, Tillväxt och Nischade produkter

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. De förvärvade bolagen fortsätter att agera och drivas självständigt samtidigt som de vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions kunskap, kontaktnät och finansiella resurser. Detta gör att moderbolaget kan vara litet vilket leder till snabba beslut och starka och handlingskraftiga dotterbolag.

Vi tänker och investerar globalt

Vi investerar i svenska företag som verkar på en internationell marknad. Vår strategi är att expandera företagsgruppen samtidigt som den organiska tillväxten i befintliga bolags säkras.
Genom förvärv av etablerade, sunda bolag som ligger i framkant inom olika branscher och med geografisk spridning stärks gruppen genom riskspridning i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. Teqniongruppen vill vara ett betydande teknikförsäljningsbolag i Norden beträffande såväl omsättning och lönsamhet som teknisk kompetens. Vårt mål är att skapa tillväxt inom utvalda produktområden och marknader med en begränsad affärsrisk alltmedan det ska erbjuda gruppens anställda ett företagsklimat genomsyrat av öppenhet, framtidstro och arbetsglädje.

Långsiktigt relationsbyggande

En förutsättning för en lyckad företagsaffär är en bra relation mellan köpare och säljare, både under och efter förvärvsprocessen
Teqnion fokuserar därför på att förtjäna säljarnas förtroende genom att tillsammans skräddarsy individuella löningar och staka ut en tydlig väg för varje specifikt bolag. Detta blir en konkurrensfördel i förvärvsprocessen och är möjligt genom Teqnions långa erfarenhet av industriellt företagande. Teqnions affärsmodell baseras på att förvärva sunda och etablerade nischbolag med högt teknikinnehåll, i kombination en stark marknadsposition. De underliggande verksamheterna är en blandning av rena handelsbolag, som representerar ledande varumärken, och produktbolag som utvecklar unika lösningar till smala industrinischer. En balanserad mix av underliggande verksamheter inom olika marknadsnischer är en viktig parameter i bygget av en diversifierad och robust företagsgrupp.

Bolagsnyheter

Social media