BT Agro byter namn till Lyckegård Finland och rådgivare för ekologisk jordbruksproduktion anställs

Lyckegård Groups dotterbolag i Finland, BT Agro, byter namn till Lyckegård Finland för att tydliggöra och förstärka varumärket. Utöver detta har också organisationen stärkts upp med en säljande rådgivare från finska rådgivarorganisationen ProAgria.

Sedan 2020 är det finska bolaget BT Agro en del av Lyckegård Group och genom förvärvet etablerades ett säljbolag med direktförsäljning till finska lantbruksmarknaden. Det finska jordbruket ligger långt framme vad gäller hållbar och ekologisk odling och har idag ca 13% ekologisk odlad areal1. Lyckegård har nu valt att byta namn till Lyckegård Finland för att tydliggöra för finska kunder att BT Agro blivit en del av Lyckegård-koncernen och för att stärka varumärket.

Lyckegård passar också på att stärka upp teamet i Finland genom att rekrytera Erkki Vihonen. Erkki är idag en av Finlands främsta rådgivare inom ekologisk produktion och har haft sin anställning i ProAgria sedan 2012. Rekryteringen av Erkki tydliggör Lyckegårds fokus på rådgivning och kunskap kring hållbar jordbruksproduktion. Erkki kommer tillföra kompetens både till det finska säljbolaget och till Lyckegård som helhet då han kommer tillhöra det nordiska sälj- och marknadsteamet.
”Jag ser fram emot att börja arbeta med Lyckegård och vara med på resan att göra det till ett ännu starkare varumärke inom ekologisk odling”, säger Erkki Vihonen.

”Vi vill vara lantbrukarens partner och inte bara erbjuda maskiner för hållbar odling, utan även rådgivning inom växtföljd och ogrässtrategi. Därför är anställningen av Erkki oerhört viktig för oss då han kommer att bidra med sin expertkunskap och erfarenhet inom området”, avslutar Christian Bjärntoft, VD på Lyckegård.

1https://mmm.fi/sv/eu2019fi/information-om-finland

******

Christian Bjärntoft
CEO
christian@lyckegard.com

*****

Om Lyckegård Group AB
Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.
Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.