Catella etablerar fastighetsbolaget TreKronor Property Investment

200 kunder till Catella och dess distributionspartners har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment AB (publ) som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige. Bolagets styrelseordförande är Bernt-Olof Gustafsson, tidigare vd för KF Fastigheter. VD blir Michael Johansson som bland annat har en bakgrund som vd för ICA Fastigheter Sverige.

Catella Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och arrangör i transaktionen och har i samarbete med Catella Bank och ABG Sundal Collier genomfört kapitalanskaffningen om 355 miljoner kronor samt arrangerat skuldfinansieringen.

Tre Kronor Property Investment tecknade före sommaren avtal med fastighetsbolaget Granen om förvärv av 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm.

”I emissionen såg vi ett stort intresse från privatpersoner men även från institutionella investerare i fastighetssektorn och dagligvaruhandeln. Projektet är ytterligare ett exempel på vår ambition att erbjuda kunder inom Wealth Management högkvalitativa investeringsmöjligheter inom fastighetssektorn baserat på vårt fastighetskunnande”, säger Robert Fonovich, chef för Catellas Corporate Finance i Sverige och Tord Topsholm, vd för Catella Bank i en gemensam kommentar.

Tre Kronor Property Investment AB har genom emissionen tillförts cirka 200 nya aktieägare och efter fullföljt förvärv är avsikten att notera aktien på Nasdaq First North i Stockholm.

”Tre Kronor Property Investment är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice. Största hyresgäster är Systembolaget och ICA. Bolaget blir det första publika bolaget som erbjuder investerare en unik möjlighet att ta del av ett segment som hittills främst varit förbehållet större institutionella investerare” säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare för transaktionen på Catella.

Catella Asset Management, som lanserar sin svenska verksamhet i samband med detta uppdrag, kommer tillsammans med vd Michael Johansson ansvara för förvaltningen av fastigheterna.

”Handelsportföljen som Tre Kronor förvärvar är mycket väldiversifierad med starka hyresgäster i attraktiva, centrala lägen. Catellas Asset Management har stor erfarenhet av att framgångsrikt utveckla portföljer med livsmedelsfastigheter och vi ser många möjligheter i portföljen, ” säger Timo Nurminen, chef för Catella Property Investment Management i Europa.

För vidare information om Tre Kronor Property Investment AB (publ) se www.3krproperty.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Fonovich
Catella Corporate Finance
+4670 226 15 80                                                                     
robert.fonovich@catella.se 

Tord Topsholm
Vd, Catella Bank
+352 691 751 235 
tord.topsholm@catella.lu

Timo Nurminen
Chef för Catella Property Investment Management i Europa
+358 50 337 3320 
timo.nurminen@catella.fi

Martin Malhotra
Projektledare
+46 70 311 34 05 
martin.malhotra@catella.se 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tretton länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com .