CAVOTEC: GARANTEN BURE FICK TECKNA 11,6% AV EMISSIONEN

(omsänd: nyheten publicerades på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Den företrädesemission som företaget Cavotec genomförde tecknades till sammanlagt 88,4 procent med respektive utan teckningsrätt medan återstoden, 11,6 procent, fick tecknas av garanten Bure Equity.

Det framgår av ett pressmeddelande från Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser.

Genom nyemissionen tillförs Cavotec som planerat cirka 204 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Syftet med emissionen är att stödja Cavotecs pågående omstruktureringsprogram som också ska skapa rum för framtida tillväxt, uppgav bolaget när emissionen presenterades i början av november.

Villkoren var att fem aktier gav rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 13 kronor per aktie.

Cavotecs aktie handlas på Stockholmsbörsen. Bolagets huvudkontor ligger i Schweiz.