CLS styrelse, ledning och medarbetare tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), meddelar att majoriteten av bolagets styrelse och ledning samt flera av bolagets medarbetare deltar i den pågående företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (Units). Teckningstiden pågår fram till och med den 28 april 2021.

Styrelsens ordförande, Hans von Celsing, tecknar hela sin pro rata-andel, liksom styrelseledamoten Gunilla Savring. I CLS ledningsgrupp tecknar Dan Mogren t f VD och Stephan Dymling hela sina respektive pro rata- andelar i emissionen. Karl-Göran Tranberg och Lars-Erik Eriksson, som är huvudägare, grundare samt styrelseledamöter i CLS,  tecknar en mindre del i emissionen och överlåter i stället vederlagsfritt huvuddelen av sina teckningsrätter till ett flertal medarbetare i CLS. Medarbetarnas teckning i företrädesemissionen sker inom ramen för bolagets incitamentsprogram, varigenom minst hälften av den erhållna bonusen ska placeras i aktier i CLS. Bolagets styrelse och ledning tecknar Units för sammanlagt cirka 916 271 SEK.

– Det är med glädje som jag och Karl-Göran Tranberg överlåter teckningsrätter till CLS engagerade och kompetenta team. Det är extra glädjande för mig, som under många år var VD i bolaget, att se att våra medarbetare har en stark tro på företaget och framtiden. Flera medarbetare äger redan aktier och nu har vi möjlighet att erbjuda även våra nya medarbetare att förvärva aktier i CLS, säger Lars-Erik Eriksson, styrelseledamot och medgrundare i CLS. 

Företrädesemissionen omfattar högst 6 818 625 Units innehållande aktier och teckningsoptioner. För varje innehavd A- eller B-aktie på avstämningsdagen den 9 april 2021 erhåller aktieägare i CLS, tre (3) uniträtter och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) B-aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Teckningskursen är 7,0 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Mer information om emissionen finns på www.clinicallaser.se under IR.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021, kl 14:45 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se