Daniel Drambo ny VD för Beyond Frames – ska leda bolaget in i en expansiv lanseringsfas

Styrelsen har beslutat att utse Daniel Drambo som ny VD och koncernchef för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”). VD-bytet sker i samförstånd mellan styrelsen och nuvarande VD, Johan Larsson. Daniel tillträder tjänsten den 1 november 2019.

Det senaste året har präglats av börsnotering, förvärv och utveckling av nya spel, vilket tar bolaget till nästa fas med ökat fokus på marknadsföring, försäljning och lanseringar. Som ett led i företagets strategiska plan och ökande kommersiella aktivitet, har styrelsen utsett Daniel Drambo som ny VD.​​

Daniel Drambo har en gedigen bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren som CFO på Litium genomfört en notering på Spotlight Stock Market, kapitaliserat bolaget samt utvecklat affär och verksamhet mot tillväxt. Daniel är sedan tidigare både styrelseledamot och aktieägare i Beyond Frames och för både honom och bolaget var detta ett naturligt nästa steg.​​

Ricky Helgesson, styrelseordförande i Beyond Frames säger: ”BFE har under det senaste året fokuserat på utveckling och förvärv av högkvalitativa spelstudios och spelprojekt. Nu bedömer styrelsen att bolaget har rätt produkter på väg ut för att gå in i nästa fas och fokusera på marknadsföring, försäljning och lanseringar. Där passar Daniels kompetenser in väl och hans uppdrag blir att förstärka bolagets kommersiella satsningar tillsammans med våra partners i den allt snabbare växande VR-marknaden. Jag är mycket stolt över den position vi tagit bolaget till idag med speltitlar som toppat försäljningslistorna globalt. Nu är det dags att öka lanseringstakten och marknadsföringsaktiviteterna i och med att den andra generationens spelkonsoller för VR blir tillgängliga på marknaden. Inom bolagsgruppen har vi idag sju pågående parallella utvecklingsprojekt och vi förväntar oss att göra minst tre spelsläpp på nya plattformar under de kommande sex månaderna.”​​

Ricky Helgesson fortsätter: ”Tillsammans med övriga i styrelsen vill jag också tacka Johan Larsson för hans insatser med tre lyckade förvärv och börsintroduktionen av bolaget. Vi önskar honom lycka till i hans framtida karriär.”​

Johan Larsson kommer att avsluta sin anställning den 31 augusti 2019 och i övergångsperioden fram till den 1 november 2019 utses styrelseledamoten Mikael Söderström till tillförordnad VD.​

Denna information är sådan information som BFE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Juli 2019.

VD

johan.larsson@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90