DBP: GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION 10,5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical (DBP) beslutar om företrädesemission på 10,5 miljoner kronor.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktieägare erbjuds teckna en unit för varje 14 befintliga aktier, oavsett aktieslag. En unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 6:00 kronor. Teckningsoptionen har ett lösenpris om 8:50 kronor och en löptid på 13 månader.

“Under senaste året finansierades bolagets utveckling med framförallt riktade emissioner och nu vill vi rikta förmånliga villkor att investera i bolaget även för små investerare”, kommenterar bolagets vd Igor Lokot.

Emissionen omfattar högst 1.757.125 units.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer detta att inbringa ytterligare 14,9 miljoner kronor.

Sista dag för handel i DBP:s aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2019. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2019.

Handel i uniträtter skall genomföras hos Spotlight från och med den 3 april 2019 till och med den 24 april 2019

“Vi befintliga ägarna har olika finansiella förmågor att delta i den aktuella emissionen dock planerar jag att sälja majoriteten av mina teckningsrätter till en potentiell investerare”, säger Igor Lokot.