Den öppna IoT-plattformen Connective byggs ut för fastighets­övervakning

Indentive ska på uppdrag av Umeå Energi utveckla ett nytt stöd för fastighetsövervakning. Den nya tjänsten som är baserad på IoT-plattformen Connective kommer göra det möjligt för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att övervaka en eller flera fastigheter exempelvis genom att visa energi­konsumtion, temperatur och vattenläckage för fastigheterna.  Funktionen ska även hantera inbrottslarm och brandlarm.  Beställningen omfattar ett agilt utvecklingsavtal och värdet uppskattas till ca 580 000 kronor.

Den nya funktionen använder standardsensorer som redan är integrerade i ekosystemet Connective men i projektet kommer ytterligare sensorer att integreras bl.a. för individuell mätning av energikonsumtion för hyresgästerna.  Utvecklingen görs inom ramen för Vinnovas satsning Smarta fastighetstjänster med IoT. Resultatet ska bli en prototyp som ska utvärderas dels i Umeå Energis testhus (testbädd för IoT i fastigheter) och dels i utvalda fastigheter i Umeå.

Umeå Energi och Indentive har tecknat ett agilt avtal vilket i korthet innebär att Indentive bidrar med design- och utvecklingsresurser medan Umeå Energi står för styrning och domänkunskap. Umeå Energi driver arbetet framåt i korta utvecklingsintervaller (sprintar) och stämmer löpande av resultatet.  En avtalsform som bygger på tät samverkan mot ett gemensamt mål. 

– Vi lanserade vår produkt Smart start baserad på Connective innan sommaren och den har varit i kommersiell drift sedan dess. Smart start riktar sig till användare i lägenheter och villor. Nu bygger vi nya tjänster som riktar sig till andra kundgrupper, den här gången fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi Bredband.

– Connective är ett ekosystem som kan användas till mer än hemautomation. Det är roligt att Umeå Energi nu bygger en första tjänst för ytterligare en kundkategori, säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

Indentive och Umeå Energi har ett avtal gällande produkt- och tjänsteutveckling samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective.

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. De omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se 

Läs mer om Indentive på indentive.se 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

David Lindström, Affärschef Umeå Energi Bredband
Tel: 070-646 34 40
E-post: david.lindstrom@umeaenergi.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 10:30.