DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande den 1 februari 2023, kl. 13:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) publicerar sin bokslutskommuniké för 2022 kl. 08:30 den 7 februari 2023. Dagen efter, d.v.s. onsdagen den 8 februari kl. 09:00 bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till digital informationsträff för att presentera bokslutskommunikén.

Med anledning av att DevPort har offentliggjort bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022 kommer DevPorts VD, Nils Malmros samt DevPorts CFO, Victor Appelqvist, presentera bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det ges möjlighet att ställa frågor.

Informationsmötet kommer hållas via Microsoft Teams. För att kunna deltaga i informationsmötet så måste man koppla upp sig via en Microsoft Teams länk. Man finner länken genom att gå in på DevPorts hemsida, www.devport.se, välja rubriken ”NYHETER” och därefter välja nyheten ”Informationsmöte bokslutskommuniké januari – december 2022”. Microsoft Teams länken för informationsmötet finns tillgänglig från kl. 08:45 den 8 februari 2023. För mer information om hur Microsoft Teams fungerar så hänvisas till Microsofts hemsida.

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari, 2023 kl. 13:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.