DevPort AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser

Press release  •  14 mars, 2022 12:00 CET

DevPort AB (publ) (“DevPort” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 22 mars 2022. Fram till dess kommer Avanza fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars, 2022 kl. 12:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.