DevPort AB (publ) väljer att utöka sin koncernledning

Pressmeddelande den 19 maj 2023, kl. 15:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) väljer att utöka sin koncernledning med tre nyckelpersoner. Arton Haziraj, affärsområdeschef för Produktionsutveckling, Magnus Glifberg, regionchef för region Öst, samt Stefan Nilsson, regionchef för region Syd.

DevPorts kontorsnät är en viktig del av vår verksamhet och sedan en tid tillbaka så har vi regionchefer för vår östra region (Stockholm- och Linköpingskontoren med omnejd) samt för vår södra region (Karlskrona- och Helsingborgskontoren med omnejd). Det är med glädje som jag hälsar Magnus Glifberg, regionchef för östra regionen, och Stefan Nilsson, regionchef för södra regionen, välkomna till DevPorts koncernledning, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort. Båda två har under ca 1,5 år verkat inom DevPort och åstadkommit bra tillväxt inom sina respektive regioner. Med Magnus och Stefan i koncernledningen så kommer bland annat arbetet med försäljning utanför traditionell fordonsindustri att ytterligare förstärkas och vi ökar ytterligare samarbetet mellan kontoren inom DevPort, säger Nils Malmros.

Inom affärsområde Produktionsutveckling har vi sedan en tid prövat ett delat ledarskap mellan Christian Sjöberg och Arton Haziraj. Det har fungerat framgångsrikt med en stark tillväxt för affärsområdet. Det är därför med lika stor glädje som jag också hälsar Arton välkommen till koncernledningen. Arton Haziraj har under många år arbetat som ledare inom DevPort och kommer nu tillsammans med Christian Sjöberg att i koncernledningen arbeta för fortsatta framgångar, säger Nils Malmros.

I takt med att DevPort växer så behöver DevPorts koncernledning förstärkas. Jag är övertygad om att ovanstående förstärkningar kommer ge vår koncernledning än mer spets och erfarenhet samt skapa mer synergier mellan våra regioner, avslutar Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

DevPorts koncernledning består framledes av nio personer. 

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 – 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 kl. 15:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.