DIAMYD MEDICAL: ”Den riktade emissionen sträker vårt oberoende när vi går mot marknad” – VD

Diabetesbolaget Diamyd Medical tog i torsdags kväll in 150 miljoner kronor i en riktad emission till teckningskursen 28 kronor per aktie. Bolagets vd Ulf Hannelius förklarar i en intervju motivet bakom emissionen och tidpunkten för den.

Ulf Hannelius VD Diamyd Medical

                                                            Ulf Hannelius, vd Diamyd Medical. (Källa: Diamyd Medical)


Enligt Ulf Hannelius var en riktad emission den mest gynnsamma lösningen för bolagets aktieägare, då den möjliggjorde ett stort kapitalbelopp på kort tid. En företrädesemission tar väsentligt längre tid vilket i sig är en stor risk i en volatil omvärld, den påverkar hela organisationen och riskerar att ta fokus från kärnverksamheten, meddelar vd:n. Han menar att en företrädesemission hade varit mer motiverad om bolaget behövt ta in en betydligt större summa.

”Vi tog beslutet att det är viktigt att stärka kassan då bolaget växer och går framåt, och då emissionen sätter oss i en starkare position i relation till potentiella samarbetspartners. Vår bedömning är att denna emission är det bästa för bolaget och därmed för aktieägarna”, säger Ulf Hannelius.

Gällande emissionsrabatten på 17 procent mot den volymviktade genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna förklarar vd:n att aktien noterades strax över 30 kronor när diskussionen med investerarna inleddes, för att sedan på en vecka snabbt klättra uppåt.

Bolaget stod inför valet att få in 150 miljoner kronor nu, till en kurs nära den som varit de senaste månaderna, eller att avböja och riskera både beloppsstorleken och att kursen skulle vara lägre, fortsätter han.

Varför ansåg ni att det behövdes ett kapitaltillskott i detta skede?

”Innan emissionen hade vi tillräckligt med kapital för att kunna starta fas 3-studien DIAGNODE-3 utan att behöva bromsa in, och för att kunna gå vidare med vår Umeåfacilitet. Nu med den här riktade emissionen har vi medel för att driva studien i samtliga berörda länder en bra bit in i 2023, vilket innebär att vi kan gasa på. Men inte minst så ger det oss ett ännu större oberoende av externa partners när vi planerar inför kommersialisering”, säger Ulf Hannelius.

Vd:n återkommer flera gånger under samtalet till vikten av att bolaget står finansiellt starkt när det handlar om att överväga externa erbjudanden om partnersamarbete, och att Diamyd Medical i och med kapitaltillskottet på 150 miljoner kronor har skaffat sig ett betydligt mer attraktivt förhandlingsläge.

”Om man kan visa att man kan köra ’racet’ själv och bygga upp egen kommersialisering, och sedan fritt välja om man vill ta in en partner eller inte, så är det en mycket stark position. Vi vill befinna oss i ett sådant läge att vi kan bestämma vårt eget öde”, säger Ulf Hannelius. 

En annan aspekt uppges vara att Diamyd Medical har en ambition om att bli ett säljande läkemedelsbolag med kapacitet att ha en viss marknad för sig själv, vilket gör det viktigt att stå finansiellt starkt så att det går att genomföra sådana strategier utan att behöva se sig om efter hjälp utifrån.

Ni har tidigare kommunicerat att bolaget vill nå partneravtal innan studiestart av DIAGNODE-3. Man ska inte se den här emissionen som ett tecken på att Diamyd Medical istället vill genomföra hela fas 3-studien själva utan partner?

”Det här handlar om att vi vill ha största möjliga kontroll, och kunna genomföra allt i egen regi. Det innebär samtidigt att vi är öppna för propåer från externt håll, allt för att skapa största möjliga värde. Ska det komma in en partner så ska de komma in på villkor som är attraktiva för Diamyd Medical och bolagets aktieägare”, säger Ulf Hannelius.Kliniska data indikerar Diamyds potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna nedbrytningenav de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. (Källa: Diamyd Medical)


Kan du berätta om bakgrunden till att bolaget har valt att investera i egen produktionsanläggning i Umeå?

”Det började med att den förra tillverkaren av proteinet GAD65 blev uppköpt vilket innebar att vi behövde flytta tillverkningen. När sedan pandemin slog till blev än mer tydligt att vi behöver ha produktionen i egna händer, för att inte riskera att bli nedprioriterade om en kontraktstillverkare meddelar att de behöver fokusera på covid-19-vaccin, eller för den delen på en annan pandemi”, säger Ulf Hannelius och fortsätter:

”Själva huvudsyftet är dock att kunna ha anläggningen redo att producera storskaligt vid tidpunkten för ansökan om marknadsgodkännande för diabetesvaccinet Diamyd, då tillverkningen är en mycket central del av ansökan. Därför lägger vi stor vikt vid detta.” 

En annan fördel med den egna anläggningen är enligt Ulf Hannelius att den ger bredare möjligheter affärsutvecklingsmässigt samt att det är fördelaktigt att kunna producera i egen regi när Diamyd Medical framöver tar klivet till att bli ett säljande läkemedelsbolag.

Diamyd Medical är dock inte beroende av Umeåanläggningen för att kunna genomföra fas 3-studien DIAGNODE-3, då allt prövningsläkemedel som behövs till de deltagande klinikerna redan finns tillgängligt.

”Snarare handlar det om att för läkemedelsmyndigheter kunna uppvisa en CGMP-certifierad produktionsprocess vid ansökan om marknadsgodkännande samt om att säkerställa att externa produktionsfaktorer inte riskerar att sätta käppar i hjulen när diabetsvaccinet Diamyd väl har lanserats på marknaden”, säger Ulf Hannelius.Fler artiklar om Cision Promoted