Dr Sannas AB (publ) förstärker organisationen

Dr Sannas får tre nya medarbetare som tillträder sina tjänster den 1 februari 2018. Positionerna som tillsätts är marknadschef, digital marknadsansvarig och återförsäljaransvarig.

Ida-Maia Nilert Sugalski – marknadschef på 60%
Ida-Maia har en masterexamen i ekonomi med inriktning marknadsföring från Stockholms Universitet och är även utbildad näringsterapeut. Hon kommer senast från rollen som Global Brand Manager på det börsnoterade Oriflame Cosmetics. Ida-Maia äger 2 400 aktier i Dr Sannas.

Pia Cavonius – återförsäljaransvarig på 100%
Pia har ett stort hälsointresse och har arbetat med försäljning inom hälsoområdet sedan 2001. Hon arbetade inom Life-koncernen i 14 år och kommer senast från pH Balans där hon varit säljansvarig för den svenska marknaden. Pia äger 618 aktier i Dr Sannas.

Robin Grannesberger – digital marknadsansvarig på 50%
Robin har en magisterexamen inom entreprenörskap, ledarskap och marknadsföring från Linnéuniversitetet. Han har arbetat med digital marknadsföring och strategier sedan 2012 och kommer senast från rollen som Digital Campaign Manager & Strategist på digitala byrån Double Group. Robin har även sedan november 2017 arbetat som konsult för Dr Sannas. Robin äger för närvarande inga aktier i Dr Sannas.

Daniel Ehdin, VD för Dr Sannas kommenterar:
”Dr Sannas anställer nu tre nyckelroller som en del i den expansiva strategi vi avser genomföra under 2018. Jag ser det som en enorm förmån att få börja arbeta med ytterligare tre proffs inom sina respektive områden. Dr Sannas har idag ett team av experter och det är en glädje att vi blir ännu fler som kommer bidra till bolagets framtida tillväxt.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018, kl. 18:00.

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden, www.drsannas.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor. 

Dr Sannas AB-img