Dr. Yong Chul Shin avgår som styrelsesuppleant i Bio-Works Technologies AB, samt Bio-Works inleder slutförhandlingar med Amicogen Inc. om ett licenseringsavtal

Dr. Yong Chul Shin, VD och styrelseordförande för Amicogen Inc. (Gyeongsangnam, Korea), har avgått som styrelsesuppleant i Bio-Works Technologies AB.

Samtidigt har Bio-Works inlett slutförhandlingar med Amicogen Inc. om ett licensieringsavtal för produktion av agaros resiner för den inhemska marknaden i Sydkorea.

Förhandlingarna väntas avslutas i början av 2021.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, VD, e-mail: jonathan.royce @ bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.