Ectin Research VD ger videorespons på Q4-rapporten och ser framåt mot det kommande året

Följ med Ectin Research:s VD Anna Sjöblom-Hallén när hon granskar fjärde kvartalet, ser framåt mot kommande milstolpar och diskuterar den nuvarande renässansen inom repositionering av läkemedel – och vad det betyder för Ectins cancerterapi MFA-370. 

Se videon här: https://www.youtube.com/watch?v=YoytZprztKI

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30
Email:
anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.