Elicera Therapeutics ingår prekliniskt samarbetsavtal med China Medical University för utvecklingen av ELC-201

Göteborg, 11 juni 2024 – Elicera Therapeutics (”Elicera”), ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med immunaktiverande egenskaper via bolagets kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, meddelar idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med fjärde kinesiska universitetssjukhuset China Medical University (CMU4). Genom avtalet kommer effekten hos den onkologiska virusterapin ELC-201 att utvärderas i proof-of-concept-studier på flertalet typer av solida tumörer.

Enligt samarbetsavtalet med CMU4 kommer universitetet, under ledning av dr Li Xuexin, Director of Biomedical Innovation Center, att få tillgång till ELC-201 för att genomföra prekliniska proof-of-concept-studier i organoider – cellsamlingar som har en organliknande struktur – vilka har erhållits från cancerpatienter. Studierna syftar till att utvärdera såväl behandlingseffekten som säkerhetsprofilen hos ELC-201 i ett antal solida tumörformer, inklusive bukspottkörtelcancer (PDAC), magsäckscancer (GI), trippelnegativ bröstcancer (TNBC), njurcellskarcinom (RCC) och urinblåsecancer (NMBIC). Behandlingseffekten baseras bland annat på graden av tumörcelldöd och aktivering av immunceller i tumörens mikromiljö vilket kommer att mätas med hjälp av ett flertal analysmetoder. De ansvariga forskarna vid China Medical University har rätt att publicera resultaten i form av vetenskapliga artiklar, medan Elicera Therapeutics har rätt att använda data i bolagets interna projektutveckling samt för kommersialiseringsaktiviteter, inklusive licensavtal.

Elicera Therapeutics utvecklar ELC-201, ett iTANK-beväpnat onkolytiskt virus som har förmåga att söka upp och selektivt infektera cancerceller. Efter att ELC-201 infekterat en cancercell reproducerar sig viruset till den utsträckning att cellmembranet brister och cancercellen dör. I samband med detta frisätts iTANK-molekylen NAP, som initierar en bred aktivering av kroppens immunförsvar mot hela tumören. Projektet befinner sig i preklinisk fas och utvärderas gentemot en rad olika måltavlor i tumörerna.

“Vi är mycket glada över att ha kunnat etablera ännu ett vetenskapligt samarbete för att främja utvecklingen av våra unika terapier. ELC-201 är ett onkolytiskt virus som specifikt infekterar och dödar cancerceller. Genom att beväpna viruset med iTANK skapas även möjligheten till en bred immunologisk aktivering mot närliggande cancerceller vilka viruset inte annars hade identifierat. Eftersom ELC-201 har potential att behandla många olika typer av solida tumörer ser vi detta samarbete som särskilt intressant då vi nu får möjlighet att bekräfta kandidatens breda potential över flera cancerindikationer. Vi ser fram emot att ta del av resultaten från proof-of-concept-studierna och dra nytta av dessa i vidareutvecklingen av ELC-201”, säger Jamal El-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om ELC-201
ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus som har genmodifierats med bolagets egenutvecklade immunförstärkande plattformsteknologi, iTANK, samt med immunstimulerande faktorn 4-1BBL, som båda leder till stark aktivering av patientens endogena mördar-T-celler, vilket ger en bred parallell attack mot cancer. ELC-201 är applicerbar som behandling av de flesta cancerformer.

Om iTANK-plattformen
Den egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga iTANK-plattformen har tagits fram i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: en mycket blandad uppsättning av olika tumörmåltavlor och en fientlig tumörmikromiljö. Den gentekniska metoden möjliggör produktionen av ett neutrofilaktiverande bakteriellt protein (NAP) hos CAR T-celler. Utsöndringen av NAP har visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta tumörmåltavlorna på cancercellerna. iTANK-plattformen används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering i april 2022. Publikationen med titeln “CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers” (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB (publ) har utvecklat den patenterade genteknikmetoden iTANK som gör det möjligt att utveckla helt nya behandlingar och förädla redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar. Bolagets CAR T-cellsterapier har i prekliniska studier visat en potent effekt mot solida tumörer vilka är erkänt svårbehandlade och utgör majoriteten av cancerformer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda utlicensiering av iTANK till flertalet aktörer inom läkemedelsindustrin. Parallellt driver Elicera Therapeutics fyra interna utvecklingsprojekt inom immunterapi som alla har potential att generera betydande intäkter i form av exklusiva licensieringsavtal. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se. För mer information, vänligen besök www.elicera.se