Emission, återköp och omvandling av C2-aktier i enlighet med EQT:s Aktieprogram och EQT:s Optionsprogram

Som en del av implementeringen av de två nya incitamentsprogrammen som antogs av årsstämman i EQT AB som hölls den 30 maj 2023 (”EQT:s Aktieprogram” respektive ”EQT:s Optionsprogram”), har styrelsen i EQT AB idag beslutat, med stöd av bemyndigandena från årsstämman, att (i) emittera 59 306 376 C2-aktier, vilket ökar aktiekapitalet med cirka 5 965 964,95 SEK, (ii) återköpa samtliga C2-aktier och (iii) omvandla samtliga C2-aktier till stamaktier.

Efter emissionen, återköpet och omvandlingen är det totala antalet aktier i EQT 1 245 929 967 aktier, varav 1 244 700 306 är stamaktier och 1 229 661 är C-aktier. De 59 306 376 emitterade stamaktierna kommer att innehas av EQT, och över tid levereras till deltagarna, baserat på utfallet av incitamentsprogrammen. EQT:s innehav av egna stamaktier uppgick sedan tidigare till 1 800 000 stamaktier och kommer, efter emissionen, återköpet och omvandlingen, uppgå till 61 106 376 stamaktier.

Skandinaviska Enskilda Banken AB tecknade samtliga C2-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Samtliga C2-aktier har därefter, i enlighet med styrelsens beslut, återköpts av EQT AB för samma pris. Efter återköpet har samtliga C2-aktier omvandlats till stamaktier.

Syftet med emissionen, återköpet och omvandlingen är att säkerställa att stamaktier finns tillgängliga, såsom krävs, för leverans till deltagare i EQT:s Aktieprogram respektive EQT:s Optionsprogram.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har EUR 232 miljarder i totalt förvaltat kapital (EUR 128 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital), inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i mer än 20 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och fler än 1 800 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, X, YouTube och Instagram