En av CLS största aktieägare har tecknat sin pro rata-andel i den pågående företrädesemissionen

Lund, Sverige – En av Clinical Laserthermia Systems AB (publ), (”CLS” eller ”Bolaget”) största aktieägare, Khattar Holdings Private Limited (”Khattar Holdings”), har idag meddelat Bolaget att de har tecknat sin pro rata-andel av B-aktier i den pågående företrädesemissionen.

”Vi kom i kontakt med CLS redan för två år sedan då CLS och Advanced Medical Systems Pte Ltd, Singapore, ett bolag vi har investerat i sedan många år, bildade ett joint venture i Singapore för att marknadsföra CLS produkter i Asien och Stillahavsområdet. Vi har sedan dess följt CLS resa och är imponerade av framstegen de har gjort det senaste året, både i produktutvecklingen av TRANBERG® och i bolagets marknadsexpansion. Vi ser en mycket stor potential i bolaget och deras produktteknologi. Vi investerade i bolagets riktade emission förra året som en av de största nya investerarna, och vi har valt att fortsätta stötta CLS som investerare i den pågående företrädesemissionen. Vi ser fram emot att vara en del av bolagets fortsatta utveckling”, säger Navin Khattar för Khattar Holdings Private Limited.

 

CLS offentliggjorde den 10 augusti 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022.

 

En av Bolagets största aktieägare, Khattar Holdings, som innehar cirka 1,9 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet i CLS, har idag meddelat Bolaget att de har tecknat sin pro rata-andel av B-aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,4 MSEK, i enlighet med villkoren i prospektet.

 

Khattar Holdings är ett familjeföretag som grundades 1975 med en investeringsportfölj som sträcker sig från fastigheter, hotell och restauranger till högteknologiska och medicintekniska företag och har investeringar i både privata och publika bolag i Asien, Europa och USA. Khattar Holdings är en aktiv investerare i Advanced Medical Systems Pte Ltd (AMS), en avancerad leverantör av system och tjänster för medicintekniska produkter för Asien och Stillahavsområdet, som sedan 2020 är CLS samarbetspartner för CLS Asia Pacific Pte. Ltd., Bolagets asiatiska representation.

 

Sista dag för handel med uniträtter är torsdag den 1 september 2022 och sista dag för teckning i Företrädesemissionen är den 6 september 2022.

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

www.clinicallaser.se

 

Certified adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

 

 

Om CLS och TRANBERG system 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se