Erbjudandet i Checkin.com Group övertecknat med över 2 000 procent, till ett totalt teckningsvärde om 950 MSEK

Checkin.com Group AB (publ) (”Checkin.com” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var mycket stort och Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, övertecknades i sin helhet med över 20 gånger.

Checkin.com, ett snabbt växande SaaS-bolag med målsättningen att etablera en ny standard för checkins på internet, meddelar idag att nyemissionen om cirka 45,0 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknat med över 2 000 procent, motsvarande ett totalt teckningsvärde om 950 MSEK. 

Erbjudandet omfattade 2 903 226 aktier i Checkin.com och teckningskursen uppgick till 15,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 45,0 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har, inom ramen för Erbjudandet, tillförts omkring 1 220 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 20 maj 2021. 

Kristoffer Cassel, medgrundare och VD för Checkin.com Group kommenterar:

– Det är fantastiskt roligt att det finns ett sånt stort intresse för att investera i vårt bolagsbyggande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet från både tunga institutionella investerare och allmänheten. Samtidigt är det lite dubbla känslor för mig då många som ville vara med inte kunde få någon tilldelning den här gången.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Checkin.com från 23 179 932 till 26 083 158, vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,1 procent. Erbjudandet omfattades av teckningsåtaganden till cirka 60 procent, motsvarande cirka 27,0 MSEK, från TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select och Erik Selin genom ES Aktiehandel AB.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com

Om Checkin.com Group
Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs redan 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identifieringslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Bolaget rekryterar och arbetar globalt för att hitta och behålla de bästa talangerna i världen, och har sitt huvudkontor i Stockholm.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.