Erik Penser Bank har publicerat en Q&A med Attanas VD och Head of Diagnostics

Idag publicerade Erik Penser Bank en intervju tillsammans med Attanas VD, Teodor Aastrup, och bolagets Head of Diagnostics, Samir Fostock, som svarar på frågor från aktieägarna.

Intervjun hålls på svenska, är ledd av aktieanalytikern Johan Löchen och svarar på frågor som:

  • Varför startade Attana ett affärsområde inom diagnostik?
  • Var befinner sig Attana Diagnostics idag?
  • Hur ser Attana Diagnostics produkterbjudande ut idag?
  • Hur ser planen för försäljning och marknadsföring av det diagnostiska erbjudandet ut?
  • Hur ser den regulatoriska planen ut?
  • Hur skiljer sig Attanas teknik mot ELISA-baserad diagnostik?

Videon är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/9fsHLVuTV-U

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com