ESEN eSports AB noteras på AktieTorget den 26 oktober 2017

Första handelsdag på AktieTorget för ESEN eSports AB:s aktie är den 26 oktober 2017. Kortnamnet för aktien är ESEN

Bolagets aktiekapital är 570 589 SEK fördelade på 3 179 324 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: ESEN
Aktienamn: ESEN eSports
ISIN-kod: SE0009889157
Orderbok-ID: 145235
CFI: ESXXXX
FISN: ESEN/AKT
LEI: 549300K56JNOY5PC2M79
Organisationsnummer: 559022-4506
Kvotvärde: 0,1795
Första handelsdag: 26 oktober 2017
Antal aktier: 3 179 324
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 24 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se