Ett starkt första kvartal för Bio-Works

Bio-Works Technologies. Uppdatering Q1 2022.

Idag rapporterar Bio-Works Technologies AB försäljningen för det första kvartalet 2022, ett starkt kvartal i linje med periodens plan. Försäljningen av produkter uppnådde 6,0 MSEK, en ökning som motsvarar +135 % jämfört med samma period ifjol. Orderstocken växte till 8,4 MSEK, från 6,9 MSEK vid årsskiftet.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i Q1,” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

”Tillväxten fortsätter att öka enligt plan och vi har adderat nya kunder i USA, Indien och Europa under senaste tre månaderna. Orderstocken inför andra kvartalet innebär att vi står på en bra grund för första halvåret 2022, och det finns inget som tyder på att vårt momentum kommer att avta under andra halvåret.”

Bio-Works försäljning har ökat snabbast i Nordamerika till 3,2 MSEK (0,2 MSEK) med nya ordrar från Northern RNA, Catalent Pharma och en ny process kund, KBI Biopharma. Även Asien har ökat till 0,8 MSEK (0,3 MSEK) pådrivet av en ny order från Reliance Life Sciences (Indien).

Avtal med nya distributörer i Irland och Nord Irland, samt Frankrike, har skrivits under kvartalet med Brennan & Co. och Ozyme SAS. Dessa distributörer utökar Bio-Works räckvidd och ger möjlighet att bygga en närmare relation och erbjuda kunder ett lokalt stöd. Irland och Frankrike är viktiga marknader i Europa, och det finns stor potential för Bio-Works att via de nya distributörsavtalen öka försäljningen ytterligare.

Bio-Works kvalitetsledningssystem har under februari reviderats av Intertek, en extern certifieringsorganisation. I mars blev bolaget godkända och recertifierade vilket innebär att ledningssystemet lever upp till kraven för den internationella standardens ISO 9001:2015. Standarden är harmoniserad med EU:s regelverk och ett godkänt certifikat visar på bolagets förmåga att tillhandahålla produkter som konsekvent uppfyller kundernas krav och gällande lagkrav.

Bio-Works planerar under andra kvartalet för en ny produktlansering i form av ett utökat sortiment av så kallade ”pre-packade” kolonner. Dessa produkter är en nyckelfärdig lösning för läkemedelsproducenter som vill spara tid i sin produktion.

”Den globala marknaden för prepackade kolonner domineras av ett fåtal spelare och präglas av långa ledtider trots en stor kundefterfrågan. Vi tror att vår lansering kommer att attrahera fler och nya kunder som kommer att upptäcka Bio-Works som leverantör och våra exceptionella kromatgrafi resiner,” säger Royce.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-21 07:24 CET.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga för alla.Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler – resultatet blir renare läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.