Euroafrica Digital Ventures AB lämnar information med anledning av handelsstopp och pågående omnoteringsprocess

Nasdaq Stockholm beslutade under eftermiddagen att stoppa handeln i Euroafrica Digital Ventures AB:s aktie till följd av informationsläckage gällande Euroafrica Digital Ventures AB:s omnoteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har vidare anmodat Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) att informera marknaden om hittills ej publicerad insiderinformation.

Under en presentation på Life Science dagen, den 6 mars 2024, presenterade Deversify AB:s verkställande direktör information hänförlig till Euroafrica Digital Ventures ABs omnoteringsprocess som inte offentliggjorts ännu. Euroafricas styrelse och ledning har inte haft vetskap om att presentationen skulle äga rum eller att den innehöll insiderinformation.

Informationen som presenterades var hänförlig till Bolagets omnoteringsprocess, där det lämnades information om följande punkter:

1. Bolagets planer på att genomföra en rabatterad och partiellt, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, säkerställd företrädesemission i Bolaget om indikativt 15-25 MSEK i syfte att tillgodose Nasdaq Stockholms krav på att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för den kommande 12-månadersperioden i samband med en noteringsprocess. Vidare lämnades även information om avsikten att utforma företrädesemissionen som en företrädesemission av units innehållande aktier och teckningsoptioner.

2. Information om Deversify AB:s avsikt att uppta ett brygglån som avses kvittas i den företrädesemission som avses genomföras, där brygglånet föreslogs ha en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 2 procent fram till genomförandet av företrädesemissionen.

3. Utöver finansiering presenterades även en indikativ tidslinje för Bolagets omnoteringsprocess med Nasdaq Stockholm, där bedömningen är att processen förväntas vara slutligt genomförd inom 2 månader, där ett villkorat godkännande från Nasdaq förväntades om cirka 30 dagar.

Bolaget bekräftar att diskussioner rörande informationen i punkterna 1-3 ovan pågår, men att samtliga är i ett väldigt tidigt stadie och ej fastställda.

 

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-07 kl.16:45 CET.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaSlösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures