Finansiellt omsättningmål 2021

Streamify AB har under första och andra kvartalet 2021 påverkats negativt av rådande pandemi. Streamifys kunder har inte kunnat genomföra evenemang och livesändningar i den utsträckning som planerades. I ljuset av successivt avvecklade restriktioner ser styrelsen dock en återhämtning och ökad användning av tjänsten men gör ändå den samlade bedömningen att det finansiella omsättningmålet om 7,5 MKR 2021 inte kommer att uppnås.
 
Streamify har planenligt under perioden utvecklat både affärsmodellen och tekniken och inlett en riktad satsning inom live video shopping där efterfrågan och långsiktig potential upplevs som stor. Styrelsen gör bedömningen att satsningen på live video shopping möjliggör en långsiktig tillväxtpotential, samtidigt som affärsmodellen blir mindre sårbar mot yttre faktorer som det vi har sett under de senaste 18 månaderna.

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-06 11:00 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant E-commerce.