Finansinspektionen skriver av undersökning av Spotlight Stock Market AB

Finansinspektionen har idag offentliggjort att dess undersökning av Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market AB skrivs av.

Finansinspektionen har sedan september 2023, som en del av sitt tillsynsarbete över finansmarknaden, genomfört en undersökning av Spotlight Stock Market inom flera områden, bland annat avseende intressekonfliktshantering och processen för att notera bolag på marknadsplatsen. Efter att ha avslutat undersökningen har Finansinspektionen idag offentliggjort att ärendet skrivs av utan ytterligare åtgärder.

”Spotlight Stock Markets roll på finansmarknaden, som en central aktör som sätter upp regelverk och övervakar att de följs, innebär höga krav på hur vi själva efterlever relevanta lagar och regler. Det känns skönt att kunna lägga undersökningen bakom oss, väl medvetna om att vi har erforderliga processer för att leva upp till de krav som åligger oss”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing och FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok, Placing värderingar och Kalqyl), anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.