FIRST NORTH LÄR GÅ OM HUVUDLISTAN I ANTAL BOLAG

(Omsänd: Nasdaq heter inte längre Nasdaq OMX)

STOCKHOLM (Direkt) Nasdaqs mindre reglerade lista First North, som för närvarande har 285 bolag i Stockholm, kommer snart att ha fler bolag än Stockholmsbörsens huvudlista som nu har 323 bolag.

Det förutspår Adam Kostyal, chef för europeiska noteringar vid Nasdaq, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

“Under första halvåret i Norden i år hade vi 52 nya bolag som tog in 2,4 miljarder euro, jämfört med fjolårets rekordhöga 67 bolag som tog in 2,0 miljarder kronor. Tendensen om man jämför med i fjol är att vi saknar de större noteringarna, men 52 bolag är en fortsatt fin utveckling”, säger Adam Kostyal.

“Vi har haft ett antal betydande bolag som har kommit till börsen via avknoppningar. Vi har även ett rekordantal bolag som har flyttat från First North till huvudlistan – åtta stycken. Det visar att First North har blivit en väletablerad språngbräda till huvudlistan”, uppger han.

“Sedan har vi fortsatt bra aktivitet på First North med en av de större kapitalanskaffningarna som har skett där med 3,5 miljarder kronor på fastighetssidan. Vi har en intressant plattform som fortsätter att leverera, även om jag håller med om att de större noteringarna med större kapitalanskaffningar kanske ligger framför oss. Det är väldigt aktivt på börsen, men inte lika dramatiskt aktivt som innan.”

Är ni nöjda med noteringsutvecklingen hittills i år?

“Jag är väldigt nöjd. Vi ser att Stockholm är i framkant när det gäller antalet bolag, men det är intressant att se att finska marknaden går mot ett rekordår i antalet noteringar. I Köpenhamn har vi lyckats få i gång marknaden för små till mellanstora företag som vi har saknat, både på First North och huvudlistan. Om man tittar på nordisk och europeisk nivå så står vi överlag starka. Tittar man framåt ser det också väldigt lovande ut. Just kapaciteten att notera små till mellanstora bolag gör att vi får en hel del bolag som kommer till börsen, men man ska också vara lyhörd och vaksam på att vi har haft många noteringar bakom oss under aktiva år.”

Kommer IPO-klimatet kunna stå emot oron för handelskrig?

“Jag tror att IPO-klimatet i sig kommer att fortsätta vara ganska starkt, men att handelsoron kommer att påverka några sektorer mer än andra, exempelvis shipping. Det är olyckligt. Det kommer i ett skede när vi behöver mer lugn än oro. Även om vi kanske överlag inte har så många sektorer som kommer att påverkas direkt kommer det att skapa en viss oro i marknaden.”

Vad tror du om industrisektorn? Är det en utsatt sektor?

“Det är det. Det är definitivt en sådan sektor där man försöker förstå konsekvenserna. Sedan tror jag att det finns lösningar inom industrin – många företag har ju produktion i flera länder och kan undvika tullar. Överlag är det för tidigt att säga vad resultatet av handelsoron blir, men vi hoppas givetvis att marknaden kommer att stå stark trots det. Men vi är medvetna om att oron kommer att få vissa konsekvenser. Oro och osäkerhet är alltid vår värsta fiende.”

Har ni något mål för antalet nya noteringar andra halvåret?

“Nej, det har vi inte. Vi kan ju bara kontrollera vissa faktorer. Däremot jobbar vi aktivt med att hjälpa bolag på First North att flytta upp till huvudlistan. Där kan vi spela en viktig roll att hjälpa bolag som redan är medvetna och mogna att ta det steget. Det ger dem en större och bredare kapitalmarknadsplattform. Sedan är antalet bolag inte det viktiga – det viktiga är att rätt företag kommer till börsen. Om vi fortsätter i den här takten kommer det här att vara ett bra år för oss och marknaden, för det har tillförts många fina företag.”

De 285 First North-bolagen i Stockholm är nästan lika många som de 323 bolagen på huvudlistan. Blir First North snart större?

“Jag tror att anströmningen till First North kommer att vara större. First North kommer absolut inom kort att ha fler bolag än huvudlistan. Men vi kommer också se att det kommer att vara väldigt många First North-bolag som aktivt bearbetas för att ta sig upp till huvudlistan och det är precis så vi vill se det”, säger Nasdaq-företrädaren.

“Nyligen nådde vi den fantastiska milstolpen 1.000 noterade bolag i Norden och Baltikum. Styrkan med den svenska kapitalmarknaden är att vi har en kapacitet att tillhandahålla en börs för små till mellanstora företag. De har ofta bra affärsmodeller som söker riskkapital, men de kanske inte alltid är färdiga strukturmässigt för att hantera huvudlistan.”

Hur påverkas era intäktsmöjligheter av den ökade andelen mindre bolag som överlag betalar lägre avgifter till er?

“Det är klart att de mindre bolagen rent generellt inte genererar lika mycket vinst till ekosystemet som stora bolag gör. Samtidigt måste man se att styrkan med att vi har ett så starkt ekosystem inom små- och mellanstora bolag med mindre rådgivare, mindre fonder och mindre investerare som vill ta del av bolagen. Det är viktigt att vi kan tillhandahålla det till marknaden tillsammans med våra partners. Den ekonomiska modellen på sikt är att se att bolagen växer och mognar på vår plattform och sedan tar steget upp till huvudlistan. Där ser vi en positiv trend. Vi är långsiktiga och tittar inte på den kortsiktiga delen av det hela. Det är viktigt att bolagen växer i den takt de kan. Men generellt ser vi en positiv tillväxt och det tycker vi är spännande.”

Är trenden med färre storföretag i ekonomin något som spelar in?

“Jag tror att det generellt finns många fina små- och mellanstora bolag i Sverige. Många av dem har kommit till börsen, men det finns samtidigt enormt mycket kapital i privata händer just nu såsom riskkapital, venture capital och så vidare. Det gör att bolag med stor attraktion och ganska stort kapitalbehov kan förbli onoterade längre. Men i längden tror jag att börsen är en väldigt bra plattform för de här bolagen. Det kommer att ta längre tid för många av dem att ta sig till börsen, men jag tror att börsen är ett slutligt mål för många.”

First Norths andel av bolagen är lägre i era andra verksamhetsländer. Räknar ni där med motsvarande förändring som i Sverige med ökad andel First North-bolag?

“Vår styrka är framförallt att få den nordiska plattformen att växa. Vi är väldigt stolta över den stegvisa tillväxten i Köpenhamn och att First North har etablerat sig som en bra plattform i Finland, även om det är långt ifrån den storlek vi har i Sverige. Det som är unikt med Sverige är att vi har en aktiekultur som går in i hemmen, som har skapat ett ekosystem av rådgivare och investerare som är beredda att investera i tillväxtbolag. Det är ganska unikt på europeisk basis. Större delen av Europa står ganska still när det gäller noteringar. De noterar större bolag och då blir det bara en handfull noteringar per år. Bara under årets två första kvartal har vi noterat fler bolag än vad de har gjort i London. Det är ganska anmärkningsvärt att vi ännu en gång lyckas vara den mest aktiva marknaden i Europa mätt i antal bolag. Vad vi försöker göra är att attrahera bolag till vår marknad. Vi arbetar aktivt med rådgivare och investerare för att introducera dem till internationella bolag som har ambition och som vill komma till vår plattform där de får vårt varumärke, likviditet och visibilitet – något de inte skulle få på sin lokala marknad.”

Det har kommit en del utländska bolag till er. Suddas landsgränserna ut alltmer i börssammanhang?

“Jag anser att vi bör ha som vision att göra vårt ekosystem mer tillgängligt internationellt. Då kan man börja diskutera att göra det mer tillgängligt för nordiska bolag, och även europeiska, att komma till Sverige. Det tar dock tid och det är viktigt att göra det med kvalitet.”

Har Brexit gjort det lättare?

“Vi märker i London att det råder en osäkerhet, även om de ekonomiska variablerna med låg ränta med mera liknar läget i Stockholm. Brexit-osäkerheten gör att framförallt icke-engelska bolag tittar mer och mer på vår plattform – särskilt inom vissa tillväxtsektorer. Så ja – det har gynnat oss. Men det är inte avgörande.”

Hur många företag på Stockholmsbörsen respektive First North har gått i konkurs hittills i år?

“Det är fyra bolag som har gjort det, men generellt är det ett lågt antal. Man definierar First North som en högriskmarknad, och det kan det vara för det är riskkapital det handlar om och det är mycket tillväxtbolag som kommer till marknaden, men generellt är det få bolag som går i konkurs.”

Nya bolag på First North måste ha kapital för minst ett års drift. Det har kommit in många nya bolag på senare tid. Finns det risk att småsparare och andra investerare kan drabbas av fler konkurser från First North framöver?

“Det är en utmaning. Bara för att ett bolag kommer till börsen betyder det inte garanterad vinst eller säkerhet i investeringen. Alla investerare måste bedöma vilken riskprofil man vill ha och förstå vad man investerar i. Den totala avkastning som IPO:er har givit under de senaste åren är dock väsentligt högre än utvecklingen för exempelvis storbolagsindexet OMXS30”, framhåller Nasdaq-företrädaren.