Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

InfraCom Group AB (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Alcur Fonder (”Alcur”) har utökat sitt innehav i Bolaget och passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Innan aktieförvärv uppgick Alcurs innehav i Bolaget till 4,58 procent av röster och kapital. Efter aktieförvärv uppgår Alcurs innehav till 5,39 procent av röster och kapital. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                                     

031 – 301 65 81                                                                                    

bo.kjellberg@infracomgroup.se                                                   

Oskar Säfström, Styrelseordförande

0739 – 20 45 33

oskar@safstrom.biz