Fluicell utnämnt som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing 2022

Den webbaserade tidskriften för 3D-printingbranchen All3DP utnämner i en artikel publicerad idag Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) som ett av 3D-printingindustrins tio mest innovativa bolag. Urvalet av bolag har genomförts av en oberoende expertjury, bestående av ledande aktörer inom additiv tillverkning och bioprinting.

I sin motivering lyfter All3DP fram Fluicells lansering av Biopixlar AER, marknadens första kompakta plattform för högupplöst 3D-bioprinting, och Bolagets initiativ inom regenerativ medicin som viktiga framsteg som gör Fluicell till ett årets tio mest innovativa bolag. Fluicell är också det enda bolaget verksamt inom bioprinting som inkluderats i topp tio-listan.

VD Victoire Viannay kommenterar

Det är en stor ära för oss att Fluicell erhållit utnämningen som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing 2022. Fluicells ambition är att vara en spjutspets inom utvecklingen av ny forskningsteknik och denna utnämning visar att vi har framgångsrikt uppnått den målsättningen. Att Fluicell dessutom är det enda inkluderade bolaget från bioprintingsektorn är särskilt glädjande och är en tydlig indikation på Fluicells starka ställning på marknaden. Vidare är det en bekräftelse på att det hårda arbete som vår forsknings- och utvecklingsavdelning utför, genom att ta fram nya tekniker och tillämpningar, bär frukt.

Läs artikeln “Top 10 most innovative 3D printing companies 2022” i sin helhet på All3DP: https://all3dp.com/1/most-innovative-3d-printing-companies/

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se