FluoGuide A/S flyttas till Observationslistan för att senare avnoteras från Spotlight/FluoGuide A/S will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list and later delisted

For the English version please see below

Med hänvisning till FluoGuide A/S:s (“Bolaget”, “FluoGuide”) pressmeddelande “FluoGuide announces approval for listing on Nasdaq First North Growth Market Sweden on the 24 February 2021” offentliggjort den 5 februari 2021 kommer Bolagets aktier att avnoteras från Spotlight.  

FluoGuide har ansökt att avnotering av Bolagets aktier ska ske den 15 februari 2021. Sista dag för handel på Spotlight har därför bestämts till den 15 februari 2021. Anledningen till det fastställda datumet för avnotering är bolagets byte av värdepapperscentral inför notering på ny marknadsplats. 

Med anledning av att bolaget ansökt och beviljats avnotering kommer bolaget aktier att placeras på observationslista. 

Spotlight Stock Market  
08-51168000  
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com  

Press release 2021-02-08  

FluoGuide A/S will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list and later delisted 

With reference to FluoGuide A/S:s (the “Company”, “FluoGuide”) press release “FluoGuide announces approval for listing on Nasdaq First North Growth Market Sweden on the 24 February 2021” published on February 5, 2021 the Company’s shares will be delisted from Spotlight. 

FluoGuide has applied for the delisting to occur on February 15, 2021. Therefore, last day of trading on Spotlight has been decided to February 15, 2021. The reason for the determined date is that the Company will change Central Securities Depository before listing on a new trading venue. 

Since the Company has applied for and been granted delisting the Company´s shares will be moved to the observation list. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-51168000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com