Förbättrad hållbarhetsprestanda hos Nordic Paper i Säffle

Nordic Paper har uppnått kraftigt förbättrade miljöprestanda vid anläggningen i Säffle. Förbättringen är en följd av ett genomfört omställningsarbete under det senaste året. Utsläppen av syreförbrukande ämnen till vatten från anläggningen har minskats med mer än 90% under det första kvartalet 2022 jämfört med genomsnittet för föregående år och användningen av fossila bränslen vid anläggningen har minskats med omkring 70%.

Nordic Papers produktionsanläggning i Säffle är en av de största producenterna av naturliga greaseproofpapper i världen. Pappret säljs för användning i livsmedelsapplikationer till exempel bakplåtspapper eller bakformar. Under förra året genomfördes ett omställningsarbete som innebar att anläggningens massabruk stängdes samtidigt som produktionskapaciteten för specialpapper utökades med 10%.

– Den omstrukturering vi gjorde under förra året var ett viktigt steg i Nordic Papers långsiktiga utveckling och ligger bakom en stor del av vår förbättrade hållbarhetsprestanda, men viktigt är också det arbete vi gör varje dag för att fortsätta förbättra oss. Genom kontinuerligt arbete stärker vi vår konkurrenskraft och befäster vår position som ledande leverantör av högkvalitativa greaseproofpapper till våra kunder runt om i världen, säger Stefan Åbom, chef vid Nordic Paper i Säffle.

Förbättringen av klimatprestanda är en konkurrensfördel när efterfrågan på klimatsnåla lösningar växer. Den genomförda minskningen av växthusgasutsläpp från anläggningen gör att hela Nordic Paper är en bit på vägen för att uppfylla klimatmålet för 2022 – att minska utsläppen i scope 1 och scope 2 med 10% under året. Det första kvartalets koldioxidutsläpp från den egna produktionen, scope 1, och från inköpt energi, scope 2, uppgick för anläggningen i Säffle till omkring 1 500 ton koldioxidekvivalenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Stenquist, Director Communications & PR
Tel: 072 518 97 73
E-post:
marie.stenquist@nordic-paper.com

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se