Fördelning av anskaffningskostnad för Getinge-aktier med anledning av utdelning av aktier i Arjo AB (publ)

Se bifogade Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2018:2.


För ytterligare information kontakta: 
 
Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Getinge-img