Företrädesemission registrerad, handeln med BTA upphör samt rättelse avseende fördelning av tilldelade aktier i företrädesemission

Antalet aktier och röster i Lohilo Foods AB:s (publ) (”Lohilo Foods”) har ökat med 22 329 899 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 25 oktober 2021 och godkändes av extra bolagsstämman den 18 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är måndagen den 17 januari 2022. Vidare utfärdar Lohilo Foods även en smärre rättelse avseende tilldelningsfördelningen i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, som avslutades den 8 december 2021, tecknades totalt 6 659 794 aktier. Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är måndagen den 17 januari 2022. Avstämningsdag är onsdagen den 19 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per fredagen den 21 januari 2022.

I dag, den 12 januari 2022, finns det således totalt 22 329 899 aktier och lika många röster i Lohilo Foods. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med cirka 279 711,36 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 937 855,76 SEK.

Rättelse avseende fördelning av tilldelade aktier i Företrädesemissionen

Lohilo Foods offentliggjorde ett pressmeddelande den 10 december 2021 kl. 15:40 avseende utfallet i Företrädesemissionen. Vid efterföljande kontroll visade sig fördelningen av dessa siffror vara smärre felaktiga. Utfallet är rätteligen följande: teckningssammanställningen visar att 2 778 261 aktier, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 142 200 aktier, motsvarande 1,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen. Det totala antalet aktier som tecknats i Företrädesemissionen är oförändrat. Företrädesemissionen är således tecknad till 85 procent och Lohilo Foods tillförs 63,3 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, vd, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Superfruit, Alvestaglass, Halo Top och Häagen-Dazs.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”