Fortsatt god följsamhet i Stayble Therapeutics fas IIb-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) uppdaterar om den pågående fas IIb-studien. Bolaget ser en fortsatt god följsamhet och ca 70% av alla patienter har nu genomfört sin 6-månadersuppföljning vilket är det primära målet med studien. Vidare följer Stayble utvecklingen i Ryssland och bedömningen är att patienter kan följas upp utan några svårigheter.

Som tidigare rapporterats så nådde Stayble nyligen den viktiga milstolpen att den sista patienten rekryterats till fas IIb-studien. Efter behandling kommer patienten till kliniken efter 1, 3, 6 och 12 månader för uppföljning. I dagsläget har ca 70 % av patienterna genomfört sitt 6-månadersbesök, vilket är det viktigaste besöket i studien. Vidare ser Stayble ett fortsatt lågt bortfall av patienter, och endast fyra patienter har lämnat studien varav två efter 6-månadersbesöket vilket således inte påverkar resultatet.

 

Genomförandet av uppföljningsfasen går bra i samtliga länder, Spanien, Nederländerna och Ryssland. Situationen i Ryssland följs extra noggrant för att tillgodose patientsäkerheten och en fortsatt hög kvalité i studien. För klinisk forskning finns det inga begränsningar för att arbeta med utländska företag från något land och därmed finns det inga hinder för Bolagets kliniska kontraktforskningsorganisation (CRO), att samla in data, att skriva rapporten eller att överföra alla insamlade uppgifter till Stayble.

 

Med fortsatt hög kvalité, följsamhet, engagerade kliniker och samarbetspartners ser Stayble fram emot att presentera top-line data från studien under Q4 2023.

 

För ytterligare information om Stayble

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.