Fortsatt styrka på den svenska fastighetsmarknaden

Intresset för fastighetsinvesteringar fortsätter att vara stort och under 2020 omsattes fastigheter till ett värde om 209 miljarder kronor. Det är den näst högsta noteringen som har uppmätts, endast 12 miljarder kronor lägre än rekordnoteringen från 2019 som uppgick till 221 miljarder kronor. Jämfört med snittet för de föregående fem åren var transaktionsvolymen 16% högre under 2020.

Under årets sista kvartal genomfördes 241 transaktioner till ett värde av 75 miljarder kronor, vilket är det starkaste kvartalet som någonsin har uppmätts. Totalt genomfördes 619 transaktioner under året, med en genomsnittlig transaktionsvolym på 337 miljoner kronor. Antalet affärer som översteg en miljard kronor i fastighetsvärde uppgick till 36, vilket är sex färre än rekordnoteringen från 2019.

”Vi förväntar oss en fortsatt stark transaktionsmarknad under 2021. Tillgången på inhemskt och utländskt kapital är mycket god samtidigt som finansieringsvillkoren är fortsatt gynnsamma.” säger Lukas Theander, Analytiker på Savills.

Fortsatt stort intresse från utländska investerare
Volymen av utländskt kapital som har tagit sig in på den svenska marknaden begränsades under årets första hälft till viss del av corona-relaterade åtgärder som reserestriktioner och karantäner. Trots detta har utländska investerare svarat för 23% av den totala transaktionsvolymen, vilket motsvarar cirka 48 miljarder kronor.

Det starka utländska intresset har inneburit att svenska aktörer för fjärde året i rad fortsätter att nettosälja fastigheter. Under 2020 nettominskade de svenska aktörerna sina innehav med cirka 33 miljarder kronor, vilket var något högre jämfört med 2019 där nettominskningen uppgick till närmare 23 miljarder kronor.

”De internationella investerarna har varit aktiva under hösten och vi har sett ett stort intresse för framförallt logistik- och bostadsfastigheter. Den ökade konkurrensen från utländska investerare har bidragit till stigande priser inom båda segmenten.” kommenterar Niklas Zuckerman, Transaktionschef på Savills.

Ny rekordnotering för lager- och logistikfastigheter
Sett till omsättning utgjorde bostadsfastigheter det största segmentet med en omsättningsvolym på närmare 61 miljarder kronor, vilket är hela 10 miljarder kronor högre än snittet för de föregående fem åren. Noterbart är att bostäder under produktion svarade för hela 27 miljarder kronor, vilket visar på ett starkt intresse för nyproducerade hyresbostäder. Samhällsfastigheter var det näst största segmentet med en transaktionsvolym på drygt 40 miljarder kronor. Transaktionsvolymen för lager- och logistikfastigheter uppgick till nästan 35 miljarder kronor, vilket är en ny rekordnotering och 13 miljarder kronor över medelvärdet från de senaste fem åren.

”Utländska investerare svarade för nästan hälften av transaktionsvolymen inom lager- och logistikfastigheter under 2020. Vi har även noterat att portföljpremier har betalats i samband med att utländska investerare byggt volym och skalbarhet genom sina förvärv.” kommenterar Lukas Theander, Analytiker på Savills.

Inom kontorssegmentet indikerar marknaden att hyresnivåerna har stått emot pandemins effekter väl samtidigt som transaktionsvolymen uppgick till 34 miljarder kronor, vilket motsvarade 16% av den totala volymen för 2020.

”För 2021 ser vi ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar och vi förväntar oss ökad aktivitet för kontorsfastigheter där avkastningsnivåerna relativt andra tillgångsslag ser attraktiv ut.” avslutar Niklas Zuckerman.

För information kontakta:

Niklas Zuckerman, Transaktionschef
Tel: +46 8 545 85 449 eller niklas.zuckerman@savills.se  

Lukas Theander, Analytiker                       
Tel: +46 739 817 042 eller lukas.theander@savills.se

Om Savills
Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Fler artiklar om Savills Sweden AB