FrontOffice Nordic AB (publ) i unikt samarbete med FundedByMe

Den 1 – 23 februari genomför FrontOffice en spridningsemission i syfte att resa kapital inför kommande investeringar och för att bredda ägarbasen. FundedByMe kommer att användas som en av kanalerna för att nå ut till potentiella investerare och kunder.

Vi har en spännande historia tillsammans, där FundedByMe på ett mycket förtjänstfullt sätt ansvarade för vår spridningsemission inför noteringen på NGM Nordic MTF våren 2016. Då var vi det första publika bolaget i Norden och tredje i Europa, att använda crowdfunding inför en notering” säger Johan Lund, VD på FrontOffice.

”Vårt nuvarande samarbete är ännu mer unikt i det att, mig veterligen, inget bolag tidigare gjort både en spridningsemission inför en notering och därefter genomfört en kapitalanskaffningsrunda som noterat bolag med hjälp av crowdfunding” säger Johan Lund.

”FundedByMe har ofta använt FrontOffice som typexempel på smarta bolag som förstår tiden de lever i och självfallet använder sig av crowdfunding vid spridningsemissioner. Att ha varit med om något världsunikt 2016 och nu sikta på att göra något världsunikt igen känns mycket intressant” säger Daniel Daboczy, VD på FundedByMe.

Crowdfunding är ett extremt spännande och effektivt sätt för företag att nå ut bortanför de traditionella marknadskanalerna, både för att marknadsföra sina tjänster och resa kapital från investerare. Jag är helt övertygad om att vi kommer se fler noterade bolag som söker kapital genom crowdfunding framöver”, säger Johan Lund.

Teckning av aktier i nyemissionen kommer att ske via Eminova fondkommission samt via FrontOffice egna emissionsrum (www.frontofficenordic.se).

Om FundedByMe
FundedByMe är Nordens första och främsta crowdfundingportal med mer än 105,000 registrerade investerarmedlemmar. Bolaget har filialer i 6 länder, bla Finland, Dubai och Singapore och har framgångsrikt finansierat mer än 150 bolag och sammanlagt över 500 projekt.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

FrontOffice Nordic AB-img

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018.