Gabather AB (publ) – Inbjudan till webinarium 2021-11-10.

Gabather kommer att kommentera den förestående företrädesemissionen som extra bolagsstämma den 2021-11-17 ska besluta om på ett direktsänt webinarium som hålls onsdagen den 10 november kl. 15:00 – 16:00. Möjlighet att ställa frågor direkt till VD Michael Robin Witt och styrelseordförande Svein Mathisen kommer att ges.  

Webinariet organiseras av Financial Hearing och presentationen hålls via följande länk

https://tv.streamfabriken.com/gabather-2021-11-10

Deltagare kan ställa frågor antingen skriftligt via en chat som öppnas i anslutning till presentationen eller muntligen via telefon på nummer:

SE: +46 850 55 83 53

UK: +44 333 30 09 032

Presentationen kommer hållas på svenska, men det går också bra att ställa frågor på engelska, vilka i så fall kommer besvaras på engelska.

Kontakt

Svein Mathisen, Styrelsens Ordförande

Telefon: 070-8978213

E-mail: svein.arild@mathisens.net