GoldBlue AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

VD Andre Rodrigues kommenterar:

“2017 har varit ett år med kraftig tillväxt för koncernen, med omsättningstillväxt på hela 71%, 68% ökning av bruttospelintäkter, 50% ökning av nettospelintäkter och 54% ökning av kund deponeringar samt 18% ökning av våra aktiva kunder. Personalstyrkan ökat med ca 40 anställda. I slutet av 2017 har vi mer än 100 medarbetare. Vi flyttade under 2017 till ett nytt kontor på 500 kvm, vilket gjorde det möjligt för oss att expandera. Vi upprättade nya avdelningar, bland annat ett vietnamesiskt team, utökade det japanska teamet, anställde ett risk management team, utökade marknadsföringsteamet för kundbearbetning samt skapade ett helt nytt produktteam. 

Med vår notering, starka tillväxt under 2017, nya produkter för 2018, vår tekniska storsatsning, nya affärs mål och ambitionen om at genomföra några förvärv ser vi alla inom GoldBlue AB emot ett mycket spännande 2018.” 

GoldBlue ABs Bokslutskommuniké finns bifogat nedan, samt tillgängligt på bolagets hemsida.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Rune Löderup, Styrelseordförande och IR-ansvarig

Email: rune.loderup@goldblue.eu 

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Andre Rodrigues, VD

Email: ceo@goldblue.eu 

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Douglas Adamsson, IR och Compliance 

Email: ir@goldblue.eu

Tel: +46 (0)8 559 25 266

G&W Fondkommission AB

Tel: +46 (0)8 503 00 050

www.gwkapital.se 

Om GoldBlue AB (publ):

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i snabbt växande emerging markets via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-23 kl. 10:30 CET.