Green Landscaping förvärvar Helsingforsbaserade finplaneringsbolaget Viher-Pirkka Oy

22 juni 2021, 12:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Viher-Pirkka Oy, ett företag verksamt inom finplanering med bas i Helsingfors med en omsättning på cirka 10 mEUR.

Viher-Pirkka är ett företag med verksamhet i södra Finland som specialiserat sig på finplaneringsprojekt. Bolaget grundades 1988 och har det senaste verksamhetsåret en omsättning på cirka 10 mEUR och 50 medarbetare. Under andra delen av 2018 integrerades bolaget med Koiviston Vihertyö Oy och lade då grunden till det bolag som växt sig starkt de senaste åren.

– Viher-Pirkka drivs av Tapio Sundholm och Tomi Koivisto som är två framgångsrika entreprenörer. Bolaget är välrenommerat med en hög målsättning för vad de vill åstadkomma på marknaden. Vi är nöjda med att vi hittade bolaget och att vi relativt snabbt kunde konstatera att ledningen delar vår syn på entreprenörskap och värdeskapande affärer, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

– Vi har känt till hur Green Landscaping Group arbetar och då vi har stora ambitioner för vad vi vill uträtta känns det helt rätt att exekvera denna plan tillsammans med en industriellt stark aktör som Green. Vi ska fortsätta utveckla affärerna i Finland och finner stor trygghet med Green  i ryggen, säger Tapio Sundholm och Tomi Koivisto på Viher-Pirkka.

– Expansionen till Finland var för oss logisk och i linje med tidigare kommunicerad strategi att växa i Norden och när vi träffade rätt i dialogen med Viher-Pirkka var det ett lätt beslut att gå vidare. Att öppna en ny geografi är alltid extra spännande och vi önskar våra nya kollegor i Viher-Pirkka varmt välkomna till gruppen, avslutar Johan Nordström.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Viher-Pirkka med tillträde 21 juni. Förvärvet finansieras med egen kassa, återköpta aktier samt med en apportemission av egna aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, idag beslutat om emission av 70 120 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Viher-Pirkka. Det motsvarar en utspädning om 0,14 % av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 50 787 230 aktier.

Tidigare ägare av Viher-Pirkka Oy är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 klockan 12:00 CEST.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70 838 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Tapio Sundholm, VD, Viher-Pirkka
+358 40 034 3345, tapio.sundholm@viherpirkka.fi

Green Landscaping Group AB (publ) är Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Viher-Pirkka Oy grundades 1988. Sedan starten har bolaget växt kontinuerligt och omsatte det senaste verksamhetsåret cirka 10 mEUR och har 50 anställda. Bolaget tillhandahåller i huvudsak finplaneringstjänster. För mer information besök www.viherpirkka.fi.