Green Landscaping Group flyttas till Nasdaq Stockholm Midcap

21 december 2021, klockan 07:00 CET

Nasdaq Stockhholm meddelade igår att Green Landscaping Groups aktie (GREEN) flyttas till Midcap-segmentet från och med den 3 januari 2022.

Nasdaq Stockholm huvudmarknad är indelade i tre segment beroende på storlek på bolag. I segmentet Midcap ingår bolag med marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.

– Jag är stolt över bolagets utveckling sedan vår börsnotering 2018 och uppflyttningen till Midcap är ett viktigt steg som bekräftar vår tillväxtstrategi, säger Johan Nordström, CEO Green Landscaping Group. Jag vill tacka alla som har medverkat i arbetet hittills och ser fram mot den fortsatta tillväxten i vår verksamhet.

 

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 708 38 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 (0)70-108 70 19, carl-redrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group är Nordens ledande aktör inom finplanering och skötsel av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se