Green Landscaping Group fortsätter sin etablering i Finland genom förvärv av landscaping företaget Viherpojat Oy

16 december 2021, klockan 07:00 CET

Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Viherpojat Oy med en omsättning på cirka 4 miljoner Euro. Förvärvet är det andra i Finland och ytterligare ett steg på vägen för att etablera en plattform av entreprenörsdrivna kvalitetsföretag i Finland.  

Viherpojat är ett välrenommerat företag med lång historik i landscaping-branschen i Helsingforsområdet och levererar projekt till byggföretag, offentlig verksamhet samt bostadsbolag. Bolaget omsätter cirka 4 miljoner euro och har 25 medarbetare.

– Vi är glada att Viherpojat ansluter till gruppen och tar nu ytterligare ett steg att konsolidera den nordiska utemiljöbranschen. Vårt dotterbolag Viher-Pirkka med Tapio Sundholm och Tomi Koivisto har varit instrumentala för att kunna knyta detta välskötta bolag till gruppen, säger Johan Nordström, Koncernchef, Green Landscaping Group.

– Jag har med intresse följt Viher-Pirkkas anslutning till Green Landscaping Group och har lärt känna Green Landscaping Groups affärsfilosofi. Det känns helt naturligt för oss att ta steget och bli en del av gruppen. Vi ser fram mot att fortsattutveckla vår verksamhet samt bli en del av en grupp fina entreprenörsledda utemiljöföretag i Finland, säger Anssi Koskela, VD, Viherpojat.

– Vi är glada att Anssi vill dela vår resa och hälsar honom och hans medarbetare varmt välkomna till Green Landscaping Group, avslutar Johan Nordström.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Viherpojat Oy med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 74 918 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,1% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 52 658 037 aktier.

Tidigare ägare av Viherpojat Oy är nu delägare i Green Landscaping Group AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 (0)708-38 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 (0)701-08 70 19, carl-redrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group är Nordens ledande aktör inom finplanering och skötsel av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Viherpojat Oy grundades 1992 och omsätter cirka 4 miljoner Euro och har 25 medarbetare. Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet i Helsingfors och erbjuder projekt inom landscaping. Kunderna består i huvudsak av byggföretag, offentlig verksamhet samt bostadsbolag. För mer information www.viherpojat.fi.