Green Landscaping Group slutför förvärvet av Braathen Landskapsentreprenør AS i Norge

6 september 2022,  klockan 16:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har idag tillträtt alla utestående aktier i Braathen Landskapsentreprenør AS.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om förvärv av Braathen Landskapsentreprenør AS. Den 31 augusti 2022 erhölls godkännande från Konkurrenstillsynen i Norge, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Braathen Landskapsentreprenør AS med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 531 468 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 54 518 617aktier

Tidigare ägare i Braathen Landskapsentreprenør AS är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2022, klockan 16:00 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

Braathen Landskapsentreprenør AS grundades 1968. Bolaget tillhandahåller tjänster inom landscaping, markanläggningar och skötsel. Bolaget omsätter cirka 300 mnok och sysselsätter cirka 180 anställda. För mer information besök www.landskap.as.