Green Landscaping Group växer i Norge genom förvärv av H&K Sandnes AS

7 oktober 2022 – klockan 08:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva H&K Sandnes AS med en omsättning på cirka 140 mnok.

H&K Sandnes grundades 1972 och är idag ett väletablerat och framgångsrikt företag med god lönsamhet. Bolaget erbjuder kompletta markentreprenadstjänster inom infrastruktur till både offentliga kunder och fastighetsutvecklare, främst i Vestfold och Grenland. Bolaget sysselsätter cirka 50 medarbetare och har sitt säte i Larvik cirka 12 mil sydväst om Oslo. I transaktionen ingår även ett majoritetägarskap i dotterbolaget No Dig Vestfold AS som specialiserar sig inom horisontell borrning i lös massa för VA ledningar.

– H&K Sandnes är ett gediget företag som med 50 års erfarenhet och historia har byggt ett starkt varumärke inom markentreprenad. Genom sina tjänster bidrar bolaget till att skapa samhällsnytta och har genom sitt fokus på kvalitet, arbetsmiljö, och kundnöjdhet skapat en effektiv organisation som är väl rustad för framtiden. H&K Sandnes kommer stärka oss ytterligare som grupp på den norska marknaden, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

– Vi är stolta över vårt företag och vår historia. Våra kunder och medarbetare förtjänar det bästa och vi är säkra på att förutsättningarna för att ge dem det bästa ökar i och med vårt inträde i Green Landscaping Group. Vi ser fram emot att skriva ny historia i ny kontext, säger Rune Sandnes, VD H&K Sandnes

– Vi hälsar ägarna Rune och Kåre Sandnes, Halvard Eikås och Klas Öyen samt deras medarbetare varmt välkomna till Green Landscaping Group, avslutar Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i H&K Sandnes. Affären är villkorat av Konkurrenstillsynens godkännande och väntas slutföras under 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022, klockan 08:00 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

H&K Sandnes grundades 1972. Bolaget tillhandahåller tjänster inom VA och grundanläggning. Bolaget omsätter cirka 140 mnok och sysselsätter cirka 50 anställda. För mer information besök www.hk-sandnes.no.