Hållbara hyror i Fortinovas nya hyreslägenheter

I dag, den 31 augusti, tillträder Fortinova fem punkthus med totalt 138 lägenheter 
i Marmorlyckan, Breared i Varberg. Redan i morgon flyttar de första nya hyresgästerna in.

– Det är extra roligt att kunna erbjuda helt nybyggda bostäder i det område där Fortinova en gång startade, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

Breared är ett av Varbergs mest eftertraktade bostadsområden, strax söder om centrum och med bra serviceutbud och goda kommunikationer. Naturen börjar runt knuten och de salta baden i Apelviken ligger på promenadavstånd.

– Många söker bostad i Varberg och intresset för lägenheterna i Marmorlyckan har varit enormt. Det är en stor process att fördela så många lägenheter. Vårt mål är att alla ska få en bostad som motsvarar deras önskemål. Nu blir det väldigt roligt att äntligen få hälsa våra nya hyresgäster välkomna och att lämna över nycklarna, säger Leena Puranen Skogman, uthyrare på Fortinova.

Höga hållbarhetskrav

Hyreshusen i Marmorlyckan har byggts med investeringsstöd och tack vare höga hållbarhetskrav, med bland annat lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor, har Fortinova som första företag fått möjlighet till grön finansiering via Varbergs Sparbank.

Bra blandning av människor

– Det känns bra att vi kan hålla nere hyrorna jämfört med många andra nybyggnadsprojekt. Små lägenheter efterfrågas av många unga hyresgäster. I kvarteret finns också ett trygghetsboende för seniorer, där de boende nu får oss som ny hyresvärd, samt bostadsrätter både som lägenheter och radhus. Det betyder en bra blandning av människor, något vi menar är positivt för den sociala hållbarheten, säger Anders Johansson, Fortinovas vd.

 
Fakta / Marmorlyckan
Byggentreprenör har varit Wästbygg AB. Järngrinden AB har tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad AB varit beställare av projektet. I maj 2020 pressmeddelande Fortinova att avtal ingåtts med beställarna om att förvärva projektet och i dag, den 31 augusti 2021, tillträder Fortinova fastigheterna. Förvärvet omfattar 138 lägenheter, varav 112 har fördelats genom Fortinovas vanliga kö. Resterande hör till ett trygghetsboende för seniorer och är uthyrt sedan tidigare. 

Finansiering av förvärvet sker genom egen kassa och bankfinansiering. Det underliggande fastighetsvärdet i affären är 257,5 Mkr efter justering för latent skatt. Hyresvärdet är 12,3 Mkr och den totala boarean uppgår till 7297 kvm. Fortinova äger efter tillträdet förvaltningsfastigheter till ett värde om drygt 3,5 Mdr med ett hyresvärde om 247 Mkr.

Fakta / grön finansiering 

Energieffektiviteten i de aktuella fastigheterna är så hög att de når upp till kraven för en grön finansiering och Fortinova har fått fördelaktiga fastighetslån hos Varbergs Sparbank. För Varbergs Sparbanks del är det första gången de kan erbjuda grön finansiering på företagssidan. 

– Vi tycker det är viktigt att samhället utvecklas på ett hållbart sätt och vill tillsammans med våra kunder bidra till en mer hållbar framtid genom hållbara och gröna investeringar. Genom att investera och bygga mer energi- och resurseffektiva fastigheter minskar vi den negativa påverkan på miljö och klimat. Vi är glada över samarbetet med Fortinova och att kunna erbjuda vårt nya gröna fastighetslån till dem som första kund, säger Maria Sjöstrand, hållbarhetsansvarig Varbergs Sparbank. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 maj 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,3 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 78 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.