Handelsstopp i Nustay A/S:s aktie / Trading halt in Nustay A/S:s share

(for English version see below) 

Med hänvisning till pressmeddelandet som Nustay A/S offentliggjorde den 4 oktober 2020 “Nustay files for bankruptcy following serious challenges of the COVID-19 crisis” har Spotlight Stock Market beslutat att handelstoppa Nustay A/S:s aktie (NUSTAY) idag den 5 oktober 2020.  

Handeln kommer inte återupptas. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

Trading halt in Nustay A/S:s share  

With reference to the press release published by Nustay A/S on October 4th, 2020 “Nustay files for bankruptcy following serious challenges of the COVID-19 crisis” Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the company’s share (NUSTAY) today October 5th, 2020.  

The trading will not be resumed. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com