H&D Wireless har godkänts för notering på First North – första dag för handel 22 december

Hitech & Development Sweden Holding AB AB (”H&D Wireless”) meddelar härmed att bolaget har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel i H&D Wireless aktier är den 22 december 2017.

Tidigare i december genomförde den svenska leverantören av IoT- och RTLS molnplattformar, en framgångsrik företrädesemission som tecknades till 170%. H&D Wireless tillfördes totalt 26MSEK i kapitalanskaffningen före emissionskostnader. Bolagets verksamhet baseras på den egenutvecklade molnbaserade RTLS plattformen ”Griffin Enterprise Positioning System” (GEPS).

– Den kraftiga överteckningen tycker jag speglade det stora intresse som finns för H&D Wireless. De nya pengarna kommer nu att kunna användas inom affärsenheten Enterprise. Där vår nya industriella IoT-lösning för trådlös realtidsspårning (RTLS), är speciellt utvecklad för kunder inom tillverkningsindustrin och för att underlätta deras väg mot digitalisering, säger Pär Bergsten, bolagets grundare och VD. 

Bolagsbeskrivning 
H&D Wireless bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: http://www.hd-wireless.com/investors/reports/ 

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för H&D Wireless. 

Finansiell rådgivare 
Göteborg Corporate Finance har varit rådgivare för H&D Wireless. 

Emissionsinstitut 
Hagberg & Aneborn har varit emissionsinstitut i företrädesemissionen. 

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Pär Bergsten
VD, H&D Wireless AB
Tel: 08-551 184 60
E-post: investors@hd-wireless.se 

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen.