Hoodin deltar på MedTech Europe forum 2019

Mellan den 14:e och 16:e maj samlas tusentals av Medtech-företag i Paris för ett tre dagar lång event, med mässa, konferens och föreläsningar. Hoodin kommer tillsammans med partners att delta som utställare på mässan samt leverans av workshops. Hoodin deltar på Medtech forum i syfte att knyta relationer med nya partners samt introducera Omni Observer for Medtech till den breda marknaden.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Jag brukar vara restriktiv med deltagande på mässor då man i regel får bättre avkastning på tid och pengar genom att direkt kontakta de bolag man vill göra affärer med. Men i detta fall ser jag goda möjligheter för oss att skapa fler affärer än genom traditionell försäljning. Företag som besöker mässan är perfekta partners och kunder till oss samt att vi kommer få möjlighet att genomföra enskilda möten på plats. Att ett av de så kallade ”hot topics” är Transforming Digital Health gör att vi träffar väldigt rätt med vad Hoodin kan göra för att effektivisera inom Medtech.   

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

www.hoodin.com

Om Medtech Europe 2019

https://www.medtecheurope.org