HOODIN: GODKÄNDT FÖR LISTNING PÅ SPOTLIGHT, GENOMFÖR NYEMISSION

STOCKHOLM (Direkt) Det Malmöbaserade företaget Hoodin har blivit godkända för listning på Spotlight Stock Market.

Det framgår av ett pressmeddelande från Spotlight.

Hoodin tillhandahåller internetbaserad mjukvara med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll.

Bolaget genomför en nyemission på upp till 12,5 miljoner kronor. Teckningsperioden pågår mellan den 13 september och den 2 oktober. Teckningskursen är 4:10 kronor per aktie.

Som förutsättning för notering och bindande villkor gäller att emissionen tecknas till lägsta gränsen, vilket motsvarar 8,5 miljoner kronor. En annan förutsättning är att bolaget uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Hoodin värderas i emissionen till cirka 29,8 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Beräknad första handelsdag är den 22 oktober 2018.