Hör Stayble Therapeutics AB:s VD presentera bolaget och företrädesemissionen

Med anledning av den pågående företrädesemissionen av aktier gör Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward ett antal presentationer och intervjuer. Mer information om företrädesemissionen, där teckningstiden pågår fram till den 12 april, se https://www.foretradesemission.staybletherapeutics.se/

Fill or Kill podcast, 28 mars 2023. VD Andreas Gerward medverkar i en intervju i podcasten Fill or Kill. Avsnittet publiceras via vedertagna svenska podcast-applikationer och webbtjänster, exempelvis Spotify, samt går att höra på Staybles webbsida om företrädesemissionen https://www.foretradesemission.staybletherapeutics.se/

 

Investerarmötet med Financial Stockholm, var den 29 mars 2023 kl.17:25-21:00. Se presentationen på följande länk.

 

Finwire VD intervju,  Andreas Gerward intervjuas av Finwire. Intervjun kommer att göras tillgänglig den 3:e april via följande länk

 

 

För mer information

För mer information om Stayble, vänligen kontakta:

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.